Liječnička povjerenstva počinju s radom

Slika /dokumenti/Nikola/Fotografije - web/Slika - lječnička vijeća.png

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u punoj su primjeni, a liječnička vijeća oformljena u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja počinju s radom

U Ministarstvu hrvatskih branitelja 16. prosinca 2021. održan je sastanak s novoimenovanim članovima liječničkih vijeća, kojem su nazočili predstavnici Ministarstva na čelu s potpredsjednikom Vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom.
 
Naime, kako bi se u potpunosti realizirale mjere predviđene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, izmjenama i dopunama Zakona, koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021., ukinuta je prethodna stručna procjena, a postupak vještačenja umjesto ZOSI-a preuzela su liječnička vijeća oformljena u okviru ovog Ministarstva.
 
Doneseni su svi potrebni podzakonski akti, pravilnici kojim se uređuje metodologija rada liječničkih vijeća, a nakon provedenog javnog poziva imenovana su tri prvostupanjska vijeća u Zagrebu, po dva u Rijeci, Osijeku i Splitu te četiri revizijska i žalbena liječnička vijeća sa sjedištem u Zagrebu.
 
Liječnička vijeća nadležna su i za vještačenje prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji je također stupio na snagu 31. srpnja 2021.
 
Na sastanku je dogovorena organizacija i dinamika rada te su imenovani koordinatori vijeća, a ministar Medved zahvalio je liječnicima na odazivu na javni poziv i spremnosti na dodatni profesionalni angažman u okviru vijeća, koja počinju s radom.
 

Pisane vijesti