Javni natječaji za zapošljavanje u Veteranskom centru

Slika /dokumenti/Nikola/Fotografije - web/Šibenik - naslovna.JPG

Prijava s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnosi se Upravnom vijeću Veteranskog centra na adresu: Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, u roku 8 dana od objave ovog natječaja, s naznakom "Za natječaj u Veteranskom centru - ne otvarati".

Radi zapošljavanja u Veteranskom centru raspisuju se javni natječaji:

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja, zamjenika ravnatelja, stručnog voditelja i voditelja podružnice Šibenik Veteranskog centra, na mandat od četiri godine

Javni natječaj za zapošljavanje: socijalnih radnika, psihologa, kineziologa, fizioterapeuta, radnih terapeuta, prvostupnica sestrinstva, medicinskih sestara/tehničara, višeg stručnog savjetnika za financije, višeg stručnog savjetnika, stručnog savjetnika, stručnog suradnika, stručnih referenata, računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe i njegovateljica, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine. 
 

Pisane vijesti