Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje

Slika /NG/Ilustracije/Ilustracija zastave.jpg

Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Javni poziv raspisuje se na temelju članka 61. a Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN br. 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2017. godinu KLASA: 100-01/17-0002/1, URBROJ: 522-02/1-2-17-6 od 5. travnja 2017. godine.
Sve detalje i potrebne informacije kandidati mogu pronaći u samom tekstu Javnog poziva.

Obrazac za prijavu, koji se prilaže dokumentaciji prijave na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, nalazi se pod rubrikom Dokumenti. Prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva 17. srpnja 2017. godine.

Pisane vijesti