Javni poziv za kratku priču "Jedna slika iz Domovinskog rata"

  • Slika /Arhiva/slike/DSC_0232.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo branitelja u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom (HAVC), Hrvatskom radiotelevizijom (HRT), Hrvatskim društvom pisaca (HDP) i Vukovar Film Festivalom (VFF) na današnjoj konferenciji za medije predstavilo je projekt pod nazivom "Jedna slika iz Domovinskog rata".

Projekt su predstavili ministar branitelja Predrag Matić, ravnatelj HAVC-a Hrvoje Hribar, glavni urednik HTV-a 3 Dean Šoša, književnik i član Hrvatskog društva pisaca Tomica Bajsić te direktor VFF-a Igor Rakonić.


Republika Hrvatska
Ministarstvo branitelja


Ministarstvo branitelja, u suradnji sa Hrvatskim audiovizualnim centrom, Hrvatskom radiotelevizijom, Hrvatskim društvom pisaca i Vukovarskim filmskim festivalom, raspisuje
 

JAVNI POZIV

za kratku priču "Jedna slika iz Domovinskog rata"


POZIVATELJ

Ministarstvo branitelja, Savska 66, 10 000 Zagreb

OIB: 95131524528

Kontakt: 01/2308-831

e-mail: kratka.prica@branitelji.hr

Internetska adresa: www.branitelji.hr

 

I

 

PREDMET JAVNOG POZIVAKratka priča "Jedna slika iz Domovinskog rata".

Kratka priča pod nazivom "Jedna slika iz Domovinskog rata" podrazumijeva književno ostvarenje koje tematizira osobni ili posredni doživljaj Domovinskog rata, događaj stvarne ili fikcijske naravi te ostvarenje koje može obrađivati samo jedan segment Domovinskog rata, ali i Domovinski rat u cijelosti.

Tekst kratke priča ne smije biti duži od 5 kartica teksta, pri čemu kartica teksta iznosi 1.800 znakova, uključujući i razmake.
 

II

 

SVRHA I CILJ JAVNOG POZIVAPromicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. " 2015. te Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2013. " 2015.

Dobivanje kvalitetnog književnog ostvarenja na temu Domovinskog rata koje će poslužiti za filmsku ekranizaciju i za objavu zbirke kratkih priča ako se ostvare za to potrebni uvjeti.
 

III

 

PRAVO SUDJELOVANJAPravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve fizičke i pravne osobe, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili filmskom radu i iskustvu.
 

IV

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJEZa ocjenu pristiglih radova zaduženo je Povjerenstvo za vrednovanje i ono je samostalno u svojim odlukama i mišljenjima. Povjerenstvo za vrednovanje razmatra pristigle radove isključivo na temelju Kriterija za vrednovanje koji su navedeni u tekstu pozivu Javnog poziva.
 

V 

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA VREDNOVANJERazmatranje i vrednovanje kratkih priča obavlja Povjerenstvo za vrednovanje, u sastavu od 5 (pet) članova. Sastav Povjerenstva čini po jedan predstavnik Ministarstva branitelja, Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog društva pisaca i Vukovarskog filmskog festivala.
 

VI

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJEPrilikom ocjenjivanja pristiglih radova Povjerenstvo za vrednovanje primjenjuje sljedeće kriterije:
- jezično-stilske vrijednosti
- estetske vrijednosti
- uspješnost interpretacije teme
- autentičnost prijavljenog rada
 

VII

 

NAGRADENagradni fond Javnog poziva za kratku priču iznosi 15.000,00 kn, a tri najbolje kratke priče bit će nagrađene.
Prva nagrada uključuje novčani iznos od 8.000,00 kn te filmsku ekranizaciju priče. Premijera filma bit će na Vukovarskom filmskom festivalu 2014. godine
Druga nagrada uključuje novčani iznos od 4.000,00 kn.
Treća nagrada uključuje novčani iznos od 3.000,00kn.

Autor pobjedničke priče daje sva prava i ovlasti scenaristu i redatelju da priču za potrebe ekranizacije oblikuju prema vlastitoj umjetničkoj viziji i senzibilitetu, sukladno potpisanim izjavama koje su sastavni dokumentacije ovog Javnog poziva. Ovime se pobjednik ovoga Javnog poziva obavezuje da ničime i nikako neće utjecati na umjetničku autonomiju scenarista i redatelja.
 

VIII

 

NAČIN OBJAVE POZIVAOvaj Javni poziv bit će objavljen na sljedećim web stranicama:
Ministarstvo branitelja www.branitelji.hr
Hrvatski audiovizualni centar www.havc.hr
Hrvatska radiotelevizija www.hrt.hr
Hrvatsko društvo pisaca www.hdpisaca.org
Vukovar film festival www.vukovarfilmfestival.com
 

IX

 

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVAJavni poziv počinje danom objave: 17. lipnja 2013.
Rok za postavljanje pitanja: od 17. do 24. lipnja 2013.
Rok za predaju: 16. srpnja 2013. do 24 sata

Povjerenstvo za vrednovanje svoju odluku o tri najbolje kratke priče pristigle na Javni poziv donijet će u roku od 80 (osamdeset) dana od dana završetka Javnog poziva.
 

X

 

UVJETI SUDJELOVANJASvaki autor može na ovaj Javni poziv prijaviti jedan rad.

Na Javni poziv se ne mogu prijaviti zaposlenici Ministarstva branitelja i članovi njihovih obitelji te članovi Povjerenstva za vrednovanje i članovi njihovih užih obitelji.

Prijavljeni rad ne smije biti prethodno publiciran.
 

XI

 

NAČIN DOSTAVE RADOVASve fizičke i pravne osobe koje sudjeluju na Javnom pozivu dužne su svoj rad dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Ministarstvo branitelja, Savska 66, 10 000 Zagreb, s naznakom NE OTVARAJ " Javni poziv za kratku priču "Jedna slika iz Domovinskog rata".

U omotnicu je potrebno priložiti:
- tekst kratke priče "Jedna slika iz Domovinskog rata", u pisanom obliku u 5 (pet) primjeraka te 1 (jedan) primjerak u elektroničkom obliku (na CD-u ili USB stick-u)
- popunjeni obrazac Prijavnice, zajedno s potpisanim Izjavama; Izjava o prihvaćanju uvjeta Javnog poziva te Izjava o autorskim pravima
 

XII

 

POSEBNE NAPOMENESvi sudionici obavezuju se na poštivanje uvjeta ovog Javnog poziva, a nepotpune, nepravodobne i netočne prijave neće se razmatrati.

Ukoliko na Javni poziv pristigne dovoljan broj kratkih priča koje zadovoljavaju Kriterije za vrednovanje, svi sudionici ovog Javnog poziva daju sva prava i ovlasti Ministarstvu branitelja da pristigle radove objavi u zbirci kratkih priča.

Povjerenstvo za vrednovanje zadržava pravo ne odabrati ni jedan od pristiglih radova ukoliko ti radovi ne budu zadovoljavali Kriterije za vrednovanje.

KLASA: 050-02/13-0001/24

URBROJ: 522-01-13-2

Zagreb, 17. lipnja 2013. godine
 

Prijavnica za Javni poziv

 

Izjava o prihvaćanju uvjeta Javnog poziva

 

Izjava o autorskim pravimaPisane vijesti