Plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću