Povjerenik za etiku

Slika /FOTOGRAFIJE/Ilustracije/scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg
Člankom 25. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 - pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013, 1/15, 138/2015 - Odluka USRH, 61/2017, 70/2019, 98/2019, 141/2022) propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etičkim kodeksom državnih službenika („Narodne novine“ broj:  40/2011, 13/2012) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika, etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti, te se propisuje postupak povodom podnesene pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika.

Građani i pravne osobe te državni službenici mogu povjerenici za etiku Ministarstva hrvatskih branitelja podnijeti pritužbu na ponašanje državnog službenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.

Pritužba se može podnijeti:
 
  • povjerenici za etiku poštom na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja: Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, usmenim putem ili putem elektroničke pošte: eticki.povjerenik@branitelji.hr  
  • putem otvorenog besplatnog telefona u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose: 0800 0304 svakog radnog dana.
 
Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ako u tom roku nije dobio odgovor ili odgovorom nije zadovoljan, podnositelj može u daljnjem roku od 30 dana pritužbu uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi.

Povjerenica za etiku u Ministarstvu hrvatskih branitelja: Ivana Jurinjak