Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja obvezno je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2.12.2016.).
 
Ova izjava o pristupačnosti (dalje u tekstu: izjava) primjenjuje se na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja na adresi https://branitelji.gov.hr/
 

Status usklađenosti

Mrežna stranica https://branitelji.gov.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom, a neusklađenosti su navedene u nastavku izjave.  
 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan:

  • Slike, pdf dokumenti i veći dio datoteka nemaju prikladne tekstualne opise (alt tekst kojima bi postali prepoznatljivi čitačima ekrana ) kao niti prikladne audio transkripte
  • Poveznice ne sadrže opise, neke se poveznice ne otvaraju u istom već zasebnom prozoru te sve poveznice nisu podcrtane
Ministarstvo hrvatskih branitelja kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.
 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
Ova izjava posljednji je put revidirana 22. rujna 2020. godine, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije https://branitelji.gov.hr/ korisnici mogu uputiti Ministarstvu hrvatskih branitelja:
E-poštom: ministarstvo@branitelji.hr
Telefonom: +385 1 2308 954
Poštom: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
 
Ministarstvo hrvatskih branitelja dužno je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.
 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 2099-120, elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr ili pisanim putem na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, Zagreb.