Završena prva faza terenskih istraživanja na području podsljemenske zone

Slika /FOTOGRAFIJE/Ilustracije/Iskapanje 1.JPG

U razdoblju od 9. travnja do 21. lipnja 2018. godine provedeno je terensko istraživanje na šest lokacija pri čemu su ukupno ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 265 osoba.

Ministarstvo hrvatskih branitelja na sustavan i temeljit način pristupilo je istraživanju stradanja žrtava i obradi grobišta na širem području Gračana. Temeljem Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te prikupljenih vlastitih istraživanja, Uprava za zatočene i nestale, uz sudjelovanje drugih nadležnih institucija, s prvom fazom terenskih istraživanja započela je 9. travnja 2018. godine, a istraživanja su u kontinuitetu trajala sve do 21. lipnja 2018. godine.
 
U tom je razdoblju provedeno terensko istraživanje na šest lokacija pri čemu su ukupno ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 265 osoba:

na lokaciji Obernjak ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 40 osoba
na lokaciji Gračani-Banjaluka ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 24 osobe
na lokaciji Pešćenka ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 99 osoba
na lokaciji Zlodijev breg ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 35 osoba
na lokaciji Zdenčec u tri grobne jame ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 67 osoba
na lokaciji Kod Marije-Bjelčenica probnim iskapanjem nisu pronađeni posmrtni ostaci

Prilikom obrade terena s ciljem utvrđivanja mjesta masovne grobnice pregledana je površina dimenzija 231 x 14 metara.

Na gradskom groblju Mirogoj 19. lipnja 2018. godine preuzeti su posmrtni ostaci ekshumirani s lokacije Krivićev brijeg. Posmrtni ostaci najmanje 30 osoba bili su privremeno pohranjeni u kosturnici crkve Krista Kralja, a ekshumaciju je 2012. godine proveo tada nadležni Ured za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkog zločina nakon Drugog svjetskog rata.
 
Svi posmrtni ostaci ekshumirani tijekom ovih terenskih istraživanja otpremljeni su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu na stručnu obradu i pripremu za dostojno i trajno zbrinjavanje, odnosno sahranu.
 
U tu svrhu održana su tri terenska sastanka svih sudionika uključenih u proces izgradnje grobnice, mjesta trajnog i dostojnog zbrinjavanja svih ekshumiranih posmrtnih ostataka s područja Gračana. Jedinica lokalne samouprave na čijem se području pronađu posmrtni ostaci žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja dužna je osigurati mjesto njihovog trajnog zbrinjavanja unutar mjesnog ili gradskog groblja, sukladno Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.
 
Nositelj projekta izgradnje grobnice je nadležni Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet dok Uprava za zatočene i nestale kordinira tijek cjelokupnog procesa. U zajedničkoj i kontinuiranoj suradnji s predstavnicima župne i lokalne zajednice usuglašeno je da lokacija buduće grobnice bude u cintoru crkve sv. Mihaela u Gračanima.
 
Tijekom provođenja terenskih aktivnosti na području Gračana Uprava za zatočene i nestale predano je radila na prikupljanju, obradi i analizi saznanja o grobištima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Aktivno su provođeni razgovori s primarnim svjedocima kao i ljudima koji imaju moguće spoznaje o događanjima toga vremena koje su koristile i uvelike pomogle prilikom obrade lokacija, a bit će od koristi i u daljnjim aktivnostima na ovom području.
 
Ostvarena je kvalitetna suradnja s lokalnom mjesnom i župnom zajednicom, predstavnicima udruge Falaček Prigorja te sa svim nadležnim državnim inistitucijama i gradskim službama uključenima u proces istraživanja gračanskih grobišta. Ovom prilikom Ministarstvo hrvatskih branitelja svima zahvaljuje na iskazanoj pomoći i podršci.
 
Misao vodilja u radu Ministarstva hrvatskih branitelja uvijek je bila da sve žrtve rata, civilne i vojne, imaju pravo na vječno i dostojno počivalište te da je postupanje s njihovim posmrtnim ostacima obaveza države i hrvatskog društva.
 
Uprava se nastavlja aktivno pripremati za sljedeću fazu terenskih istraživanja na području Gračana. O daljnjim planiranim aktivnostima Ministarstvo će pravovremeno obavijestiti javnost.

Foto: Ilustracija

Pisane vijesti