Reagiranje

Slika /FOTOGRAFIJE/Ilustracije/Ilustracija zastave 2.jpg

Ministarstvo hrvatskih branitelja učinilo je sve u okviru svojih nadležnosti kako bi se poštivale i provodile odredbe Zakona kojeg je izradilo

Proteklih dana u medijskom prostoru pojavili su se napisi o tome kako je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji samo mrtvo slovo na papiru, odnosno kako se Zakon ne primjenjuje smisleno, a branitelji i članovi njihovih obitelji nisu dovoljno educirani o svojim pravima.

Budući da je u navedenim člancima iznijeto niz proizvoljnih, pretencioznih i neutemeljenih zaključaka kojima se pokušava stvoriti dojam u javnosti da Ministarstvo hrvatskih branitelja ne provodi ili ne prati provođenje Zakona koji je izradilo, odnosno kako je sam Zakon neučinkovit dužni smo reagirati iznošenjem činjenica s ciljem točnog, potpunog i objektivnog informiranja hrvatske javnosti.

Podsjećamo kako je prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) regulirana odredbama članaka 101., 102., 103. i 104. u kojima su detaljno određene: kategorije braniteljske i stradalničke populacije koje ostvaruju ovo pravo; državna tijela, javne ustanove, odnosno pravne osobe koje su prilikom zapošljavanja temeljem javnog natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način obvezne dati prednost pod jednakim  uvjetima te postupci u slučaju povrede zakonskih odredbi.

Ističemo kako je od stupanja na snagu Zakona do danas Ministarstvo hrvatskih branitelja uputilo drugim tijelima na nadležno postupanje 187 dopisa u cilju provedbe Zakona i zakonitog postupanja u provedbi javnih natječaja, a po pojedinačnim prijavama upućena su 104 dopisa nadležnim inspekcijama. Ministarstvo hrvatskih branitelja postupilo je i po svim do sada zaprimljenim predstavkama fizičkih i pravnih osoba koje su zatražile tumačenje i pomoć u provedbi odredbe o pravu prednosti pri zapošljavanju te je u tom smislu do sada odgovoreno na 550 upita.

Zakon u članku 190. i 191. propisuje i prekršajne sankcije za sva tijela i odgovorne osobe u tijelima koje pri zapošljavanju ne provode zakonsku odredbu u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Uvrštavanjem ovih odredbi u Zakon Ministarstvo je imalo za cilj pružiti potporu svim pripadnicima braniteljske i stradalničke populacije da bi se pod jednakim uvjetima ostvarili na tržištu rada i osigurali pravo na rad i bolju egzistenciju.

Ministarstvo hrvatskih branitelja dužno je u skladu s odredbama Zakona, a u svrhu očuvanja digniteta Domovinskog rata te zaštite hrvatskih branitelja, stradalnika i obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, pratiti i tumačiti zakonske odredbe te reagirati na nepravilnosti. Zakon je na jasan i izričit način uredio koja tijela državne uprave su nadležna za provedbu njegovih odredbi pa su tako za pravno-inspekcijski nadzor nadležna inspekcijska tijela, odnosno ponovo uspostavljeni Državni inspektorat, koji je u posjedu podataka koliko je hrvatskih branitelja na temelju reagiranja Ministarstva hrvatskih branitelja i inspekcijskih tijela zaposleno, odnosno vraćeno na posao u skladu s odredbama Zakona.

Iz svega navedenog, očito je kako je Ministarstvo hrvatskih branitelja učinilo sve u okviru svojih nadležnosti kako bi se poštivale i provodile odredbe Zakona kojeg je izradilo.
Napominjemo kako prije objave spomenutih članaka u kojima se podcjenjuje Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, omalovažava rad institucije te proziva njenog čelnika Ministarstvo nije kontaktirano kako bi se očitovalo na postavljene teze. Ovakvim neprimjerenim i proizvoljnim tvrdnjama u javnosti, a osobito među braniteljsko-stradalničkom populacijom stvara se pogrešna slika o (ne)djelovanju Ministarstva te se narušava ostvareno povjerenje prema instituciji koja o njima svesrdno brine.

Pisane vijesti