Potpisan prvi Ugovor o sufinanciranju projekta Ministarstva hrvatskih branitelja sredstvima iz ESI fondova

  • Slika /AM2017/Fotografije/PSP_/DSC_1167 (Medium).JPG
  • Slika

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potpisao je u petak, 17. veljače 2017. godine, s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ugovor o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza 1“ u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

Prvi je to projekt Ministarstva hrvatskih branitelja za koji je potpisan Ugovor o sufinanciranju sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Njegova je ukupna vrijednost 1.692.592,00 kuna, od čega je 85% odnosno 1.438.703,00 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15%  osigurano u državnom proračunu.
 
Projekt će trajati 20 mjeseci, a započeo je analizom postojećeg stanja sustava psihosocijalne skrbi za ciljanu populaciju. Nakon analize, provest će se znanstveno istraživanje na području cijele Republike Hrvatske, a koje će uključiti sveobuhvatnu analizu potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, nakon čega će uslijediti studijsko putovanje razmjene iskustava. Temeljem analize i istraživanja izradit će se prijedlozi programa psihosocijalnog osnaživanja.
 
Svrha projekta je doprinijeti pružanju visokokvalitetnih psihosocijalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata. To će se postići povećanjem razine znanja i informiranosti svih relevantnih dionika koji pružaju skrb hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata o kvaliteti življenja i aktualnim potrebama osoba iz ciljane skupine te razvojem kvalitetnih programa usmjerenih na psihosocijalno osnaživanje. Točnije, rezultati analize i istraživanja koristit će se za izradu prijedloga novih programa psihosocijalnog osnaživanja, koji će se prvenstveno provoditi u projektu „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 2", a koji će se također sufinancirati iz Europskog socijalnog fonda. Osim za tu svrhu, rezultati istraživanja i prijedlozi programa koristit će se i za kreiranje kvalitetnih i usmjerenih programa i politika za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata u budućnosti, kako bi se na taj način odgovorilo na specifične potrebe ove populacije nakon završetka projekta.
 
Ministarstvo hrvatskih branitelja će u 2017. provoditi još šest projekata koji će se sufinancirati sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Projektima će se poticati zapošljavanje, socijalna uključenost i poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata te promicati i čuvati vrijednosti Domovinskog rata. Osim toga, jačat će se kapaciteti stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb ciljanoj skupini i kapaciteti Ministarstva hrvatskih branitelja te unaprijediti učinkovitost i poslovni procesi Ministarstva.


Pisane vijesti