Održana jedanaesta sjednica Vladinog Povjerenstva

Slika /FOTOGRAFIJE/2019/Prosinac/20191219_151710.jpg

U četvrtak, 19. prosinca 2019. održana je jedanaesta sjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja kojom je rukovodio zamjenik predsjednika Povjerenstva pomoćnik ministra Stjepan Sučić

Na sjednici održanoj u sjedištu Ministarstva hrvatskih branitelja, članovima je dan pregled postupanja i aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja poduzetih tijekom 2019. godine temeljem Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja.

Tijekom 2019. godine, ali i mandata ovog Povjerenstva, primjetan je pozitivan rast prijavljenih lokacija. Intenzivirane su aktivnosti vezane uz pronalazak, ekshumaciju i dostojno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

U zadnje dvije godine metodologija rada se temelji na unaprijeđenom pristupu; znatno su ubrzani procesi i standardizirani postupci vezani uz sve aktivnosti koje se provode u pripremi, istraživanju, ekshumaciji i obradi posmrtnih ostataka te je unaprijeđena međuresorna i međudržavna suradnja s tijelima koja se intenzivno bave pitanjima nestalih osoba. U odnosu na prethodne godine intenziviran je i postupak trajnog zbrinjavanja, odnosno pokopa žrtava te je postignut razvoj dobrih odnosa s organizacijama civilnog društva.

Članovima Povjerenstva predstavljeni su rezultati i tijek provedenog pozivnog Natječaja za idejno rješenje spomen-obilježja kojim će se obilježavati mjesta masovnih i pojedinačnih grobišta koje je Ministarstvo hrvatskih branitelja prethodno istražilo te ekshumacijom posmrtnih ostataka utvrdilo broj žrtava na svakoj pojedinoj lokaciji.

Tijekom sjednice predstavljen je i raspravljen okvir rada za 2020. godinu s ciljevima i zadaćama, čijom će se provedbom osigurati kontinuitet sustavnog istraživanja grobišta s naglaskom na dostojno obilježavanje mjesta masovnih grobnica podizanjem spomen-obilježja sukladno novoizabranom idejnom rješenju. Također, članovi Povjerenstva donijeli su odluku kako svi tekstovi natpisa koji će se vezivati uz buduća postavljanja spomen-obilježja moraju dobiti svoju znanstvenu verifikaciju kroz stručne službe Hrvatskog instituta za povijest. 

Zaključno Povjerenstvo se složilo kako treba i dalje raditi na jačanju Hrvatskog modela traženja nestalih osoba i njegovom pozicioniranju kao sveobuhvatno primjenjivog modela traženja.
 

Pisane vijesti