Objavljen nacrt liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i liste prvenstva za dodjelu financijskih potpora za 2020. godinu

Slika /slike/Nekretnina.jpg

Nakon isteka roka za prigovor, potvrđene Liste prvenstva objavit će se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i primjenjivat će se od 1. ožujka 2020. te vrijediti do objave potvrđenih listi prvenstava za slijedeću kalendarsku godinu

Sukladno odredbi članka 7. st. 1. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 57/18) objavljeni su nacrti Liste prvenstva za dodjelu stambenih kredita (9.372 zahtjeva) odnosno nacrti Liste prvenstva za dodjelu financijskih potpora (1.323 zahtjeva).

Liste prvenstva objavljene su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

Na listu prvenstva podnositelji zahtjeva mogu uložiti prigovor zaključno sa 17. veljače 2020.

Prigovor se može uputiti pismenim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Sektor za stambeno zbrinjavanje, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb ili na e-mail: stambena@branitelji.hr

Nakon isteka roka za prigovor, potvrđene Liste prvenstva objavit će se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i primjenjivat će se od 1. ožujka 2020. te će vrijediti do objave potvrđenih listi prvenstava za slijedeću kalendarsku godinu.

Pisane vijesti