Natječaj

Slika /FOTOGRAFIJE/2019/Ožujak/Javni poziv - spomenik 2 svj rat/Foto 5.png

CILJ NATJEČAJA:

Cilj podizanja spomen-obilježja je na primjeren, dostojanstven, čitak i jedinstven način odati počast žrtvama svih totalitarnih režima Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Svrha i konačni cilj jest podizanje spomen-obilježja koje bi svojom pojavnošću kao svojevrsni podsjetnik omogućilo očuvanje sjećanja na stradale žrtve i otelo ih vremenu zaborava. Predviđa se brža godišnja dinamika provedbe podizanja spomen-obilježja na različitim lokacijama diljem Hrvatske. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj postoji veliki brojlokaliteta masovnih i pojedinačnih grobišta žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Autoru odabranog rješenja pripada jednokratna nagrada za prvo mjesto te autorskanaknada za reprodukciju za svako ponovno izvođenje spomen-obilježja
 
PREDMET NATJEČAJA:

Dobivanje idejnog likovnog rješenja spomen-obilježja za groblje žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, s troškovnikom za realizaciju, koji će se postavljati na mjestima istražene masovne grobnice, a sukladno dinamici postavljanja koju odredi Naručitelj.

Rok za predaju natječajnih radova: 28. lipnja 2019. godine  do 14 sati. 

Dodatnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na ovoj poveznici

 

Dopuna (25. travnja 2019.); 

Pitanja i odgovori: 

Pitanje 1.
Za inicijaciju stvaralačkog procesa svakog Spomen-obilježja ključno je definiranje cilja i
smisla označavanja spomena mjesta i smisla spomena. Izuzetna kompleksnost ovog zadatka
to ovdje potencira te je NUŽNO pobliže približiti natjecateljima cjelokupnu ulogu podizanja
ovih Spomena. Uz navedene i razumljive motive nužno je jasnim primjerima ukazati na ulogu
i smisao podizanja, a to je uvijek najkvalitetnija inicijacija nužnog stvaralačkog procesa pa time
i rezultata! Jednostavan popis planiranih desetak prvih lokacija dao bi jasnu motivacijsku,
simboličnu i prostornu kreativnu inspiraciju svakom natjecatelju. Taj zahtjev smatramo
minimalnim ali nužnim za uspješnost ovog pothvata!

Odgovor:
Programom natječaja vrlo jasno je definiran smisao i cilj podizanja spomen-obilježja i njegova
svrha te smatramo da ga ne treba dodatno pojašnjavati. U ovom trenutku vrlo je teško dati
konkretne podatke o prvih 10 lokacija koje su predviđene planom obilježavanja jer ih još
uvijek nemamo čvrsto definirane s obzirom na to da ovise o nizu uvjeta (dogovor s nadležnom
jedinicom lokalne samouprave, potomcima žrtava i sl.). Naručitelj smatra da je prikaz 5
situacija lokacija čije se fotografije nalaze u Programu natječaja dovoljan za dobivanje
potpune slike na kakvim će se mjestima spomen-obilježje u budućnosti podizati. Kako je i
propisano Programom natječaja, spomen-obilježje mora biti uklopivo u 5 vrsta okoliša kao i
otporno na atmosferske uvijete specifične za svaku lokaciju.

Pitanje 2
U dijelu 6-Obavezni sadržaj natječajnog rada točka 6.2. Elaborat a) Grafički prilozi: navodi
se da simulacija smještaja natječajnog rada treba biti prikazana u pet prostornih prikaza iz
Priloga 1-5. Je li upotreba priloženih fotografija obavezna ili se mogu koristiti vlastite fotografije
kao prostorne podloge za simulaciju smještaja natječajnog rada?

Odgovor:
Potrebno je koristiti predložene fotografije.

Pitanje 3
Može li koautor rješenja biti arhitekt, odnosno osoba koja nema ni jedno od 3 navedena
uvjeta (javne skulpture, završena likovna akademija, izložbe) ako prvi autor, odnosno ja,
imam uvjete?

Odgovor:
Prihvaća se sudjelovanje koautora koji ne zadovoljava Uvjete natječaja pod pretpostavkom
da glavni nositelj koautorstva zadovoljava Uvjete sudjelovanja. U slučaju koautorstva nužno je
u natječajnoj dokumentaciji naznačiti ključ raspodjele honorara i autorske naknade za
reprodukciju što vlastoručnim potpisom garantiraju svi koautori.
 Pisane vijesti