Međunarodni natječaj iz područja vizualnih umjetnosti "Žrtva Vukovara 1991."

Slika /MHB MEDVED/Logo_mbrh (1) (Medium).png

Natječajem se biraju četiri nova umjetnička djela (koja dosad nisu predstavljena u javnosti) za izlaganje na izložbi u lipnju 2020. u Zagrebu, prigodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, a nakon toga do kraja 2020. u Muzeju Grada Vukovara

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja provodi međunarodni natječaj iz područja vizualnih umjetnosti Žrtva Vukovara 1991.

Cilj međunarodnog natječaja vizualnih umjetnosti "Žrtva Vukovara 1991." je da, polazeći od kulture sjećanja i simbolike ratnog stradanja Vukovara, otvori dijalog sa suvremenom umjetničkom praksom i generira umjetnička djela koja će ostati upisana u kolektivno sjećanje.

Natječajem se biraju četiri nova umjetnička djela (koja dosad nisu predstavljena u javnosti) za izlaganje na izložbi u lipnju 2020. u Zagrebu, prigodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, a nakon toga do kraja 2020. u Muzeju Grada Vukovara.

Svaki od odabranih autora primit će autorsku naknadu u iznosu od 60.000 kn bruto. Svim autorima bit će osiguran povratni transport radova, osiguranje te noćenje i putni troškovi za sudjelovanje na izložbama.

Natječaj je otvoren za profesionalne umjetnike koji su državljani zemalja članica EU, a koji djeluju u području vizualnih umjetnosti. Umjetnici mogu nastupati samostalno, u tandemu ili u umjetničkom kolektivu. Rok za prijavu je 9.4.2020.

Radove će birati stručno povjerenstvo u sastavu: akademik Tonko Maroević, Branko Franceschi, povjesničar umjetnosti, Kristijan Milić, filmski redatelj, red.prof.art Božica Dea Matasić, izv.prof.art  Tomislav Buntak, dr.sc.pov Ana Holjevac Tuković, Mirela Buterin, dipl.iur.

Tekst natječaja na hrvatskom jeziku dostupan je OVDJE.

Tekst natječaja na engleskom jeziku dostupan je OVDJE.Pisane vijesti