Isplata dividende članovima Fonda HB za 2019. godinu od 28. rujna

Slika /FOTOGRAFIJE/2020/Ilustracije/Ostale informacije1.jpg

Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2019. godinu iznosi 12.554.813,24 kuna, a po jednom udjelu iznosi 6,84 kuna, što je gotovo dvostruko veći iznos u odnosu na prethodnu godinu

Isplata dividende za 2019. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 28. rujna 2020.

Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2019. godinu iznosi 12.554.813,24 kuna, što po jednom udjelu iznosi 6,84 kuna. To je gotovo dvostruko veći iznos u odnosu na 2018. godinu, kada je dividenda po jednom udjelu iznosila 3,82 kune.

Naime, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  je tijekom 2019. godine zadržao stabilnost i likvidnost te pravovremeno osigurao sva potrebna sredstva za isplatu članovima.

Fond je u 2019. godini ostvario neto dobit od 50,2 milijuna kuna u odnosu na 28,8 milijuna neto dobiti iz 2018. godine, što je porast neto dobiti od 74%.

Porast neto dobiti rezultat je uspješne suradnje Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja s društvom za upravljanje koji aktivno pristupaju i surađuju s tvrtkama iz portfelja fonda te kontinuirano rade na unaprjeđenju korporativnog upravljanja i dugoročne strategije Fonda.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama FINA-e, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir.

S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 25. rujan 2020. godine, pravo na isplatu dividende imat će:
 
  • oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i
  • oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli poslije 27. srpnja 2020. godine.


Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su:
 
  • zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 27. srpnjem 2019. g. ili ranije;
  • otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri.

Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.
 

Pisane vijesti