Arhiva

Poziv na intervju
Komisija za provedbu postupka prijma  na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa poziva na razgovor kandidate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete iz Javnog poziva objavljenog 6.7.2016.

Dokumenti

Poziv kandidatima na testiranje
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme poziva kandididate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 16.06.2016., na pisanu provjeru stručnog i radnog iskustva bitnog za obavljanje poslova radnih mjesta iz Oglasa.

Dokumenti

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja
Sukladno članku 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13, 1/15, 138/15) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja za 2016. godinu, Klasa: 100-01/16-0002/1, Urbroj: 522-02/1-2-16-4 od 20.06.2016., Ministarstvo branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog poziva.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjena duže vrijeme odsutnih službenica – 16.06.2016.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13, 1/15, 138/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjena duže vrijeme odsutnih službenica, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ce Ministarstva branitelja
Sukladno članku 45. i 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13, 1/15, 138/15) i članku 2. i 26. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10, 142/11, 53/12), Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ce  Ministarstva branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi  zamjene duže vrijeme odsutne službenice za radno mjesto višeg stručnog savjetnika u Službi za savjetodavnu pomoć, u Područnoj jedinici Osijek, Sektoru za psihosocijalnu, zdravstvenu i savjetodavnu pomoć, Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji , pod rednim brojem 3.“
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene dugotrajno odsutnih službenica - 13.04.2016.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjena duže vrijeme odsutnih službenica

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica, u Ministarstvo branitelja, iz Oglasa objavljenog13.4.2016. godine na web stranicama Ministarstva branitelja, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje poziva kandidate na pisanu provjeru stručnog i radnog iskustva kroz upitnik – test, na adresi Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb. Raspored pogledajte u priloženom dokumentu
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi privremeno povećanog opsega poslova, 21.9.2015.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine broj: 31/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi privremeno povećanog opsega poslova, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Poziv na pisanu provjeru kandidatima čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 1.12.2015.
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme poziva kandididate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 01.12.2015., na pisanu provjeru stručnog i radnog iskustva bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, prema rasporedu u priloženom dokumentu.
 
Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme
Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica i privremeno povećanog opsega poslova za radno mjesto stručnog suradnika u Samostalnoj službi za strateške inicijative i projekte Europske unije, pod rednim brojem 2.

Dokumenti

Obavijest kandidatima o završetku Oglasa od 3.9.2015.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine broj: 31/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi privremeno povećanog opsega poslova, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica i privremeno povećanog opsega poslova, 1.12.2015.
 
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (NN br: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13,01/15) i Planu  prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu, (NN br:  31/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica i privremeno povećanog opsega poslova, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Testiranje za kandidate, Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljen 30.12.2014.
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova, u Ministarstvo branitelja, iz Oglasa objavljenog 30.12.2014. na web stranicama Ministarstva branitelja, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje poziva kandidate na pisanu provjeru stručnog i radnog iskustva kroz upitnik – test, na adresi Savska cesta 66, Zagreb. Raspored pogledajte u priloženom dokumentu.

Dokumenti

Obavijest o završetku Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme Ministarstva branitelja, objavljenog dana 29.10.2014.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u Oglasu Ministarstva branitelja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova, objavljenom dana 29.10.2014. godine, da je postupak odabira kandidata završen. Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme temeljem raspisanog Oglasa provela je postupak selekcije kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Osobe koje nisu ispunjavale formalne uvjete iz Oglasa, kao i one osobe koje nisu pristupile testiranju ili nisu uspjele preći prag na pisanom testiranju, o istome su obaviještene.

Od kandidata koji su na pisanom testiranju prošli bodovni prag, Komisija je tri kandidata sa najvećim brojem bodova za radna mjesta 1., 2. i 3. iz Oglasa te 5 kandidata sa najvećim brojem bodova za radno mjesto 4. iz Oglasa (obzirom su za isto tražena/e 2 izvršitelja/ice) pozvala na intervju te potom donijela odluku o izboru kandidata. Ovim putem zahvaljujemo svim kandidatima na uloženom trudu i interesu za zasnivanjem radnog odnosa u Ministarstvu branitelja te želimo mnogo uspjeha u daljnjem traženju zaposlenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIJMA
U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
Poziv kandidatima na testiranje vezano uz Oglas objavljen 21.09.2015.

Dokumenti

Obavijest o završetku Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme Ministarstva branitelja objavljenog dana 15.06.2015.

Dokumenti

Poziv kandidatima na pisano testiranje iz Oglasa za zapošljavanje u Domu hrvatskih veterana

Dokumenti

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova, 29.10.2014.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/14-01/594, URBROJ: 515-04-01-02/1-14-2 od 02. rujna 2014. godine, Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova.
 

Dokumenti

Obavijest o završetku Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme Ministarstva branitelja, objavljenog dana 30.12.2014.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u Oglasu Ministarstva branitelja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova, objavljenom dana 30.12.2014. godine, da je postupak odabira kandidata završen. Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme temeljem raspisanog Oglasa provela je postupak selekcije kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Osobe koje nisu ispunjavale formalne uvjete iz Oglasa, kao i one osobe koje nisu pristupile testiranju ili nisu uspjele preći prag na pisanom testiranju, o istome su obaviještene.

Od kandidata koji su na pisanom testiranju prošli bodovni prag, Komisija je tri kandidata sa najvećim brojem bodova za svih sedam radnih mjesta iz Oglasa pozvala na intervju te potom donijela odluku o izboru kandidata. Ovim putem zahvaljujemo svim kandidatima na uloženom trudu i interesu za zasnivanjem radnog odnosa u Ministarstvu branitelja te želimo mnogo uspjeha u daljnjem traženju zaposlenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
Poziv kandidatima na pisano testiranje vezan uz Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljen 01.10.2015.

Dokumenti

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica.

Dokumenti

Obavijest o testiranju za Javni natječaj objavljen 30.9.2015.

Dokumenti

Poziv kandidatima za testiranje za oglas objavljen 05.12.2014.
Poziv kandidatima za testiranje za oglas objavljen 05.12.2014.

Dokumenti

Poziv kandidatima na pisano testiranje za Oglas objavljen 3.9.2015.
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme poziva kandididate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 03.09.2015., na pisanu provjeru stručnog i radnog iskustva bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, prema rasporedu u priloženom dokumentu.

Dokumenti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, 30.9.2015.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi privremeno povećanog opsega poslova, 01.10.2015.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine broj: 31/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi privremeno povećanog opsega poslova, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova, 30.12.2014.
Sukladno članku 61. st. 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 112-01/14-01/594, URBROJ: 515-04-01-02/1-14-2 od 02. rujna 2014. godine, Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova.

Dokumenti

Obavijest o testiranju za Javni natječaj objavljen 01.07.2015.

Dokumenti

Obustava oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Dokumenti

Obavijest kandidatima vezana uz Oglas za prijam na određeno vrijeme od 15.06.2015.

Dokumenti

Poziv kandidatima na testiranje za Oglas za prijam u državnu službu objavljen 29.10.2014.
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova, u Ministarstvo branitelja, iz Oglasa objavljenog 29.10.2014. na web stranicama Ministarstva branitelja, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Dokumenti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, 1.7.2015.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (NN: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN: 74/10, 142/11 i 53/12) te Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN: 31/15),  Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.

Rok za prijave je 9.7.2015. godine.
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja
Ministarstvo branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja.

Dokumenti

Poziv kandidatima na testiranje, temeljem Oglasa objavljenog 15.06.2015.
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme poziva kandididate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 15.06.2015., na pisanu provjeru stručnog i radnog iskustva bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, prema rasporedu u priloženom dokumentu.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova
Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova.

Dokumenti

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice i privremeno povećanog opsega poslova, 15.6.2015.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (NN: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekt, 37/13, 38/13 i 01/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice i privremeno povećanog opsega poslova, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Odluka o obustavi dijela Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (objavljenog 09.04.2015.)

Dokumenti

Poziv kandidatima na razgovor, temeljem Javnog poziva objavljenog 23.03.2015.
Komisija za provedbu postupka prijma na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u Ministarstvo branitelja, temeljem Javnog poziva  objavljenog  23.03.2015.  poziva kandidate  na  razgovor.

Dokumenti

Poziv na testiranje za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice i privremeno povećanog opsega poslova, objavljen 9.4.2015. godine
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo branitelja, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice i privremeno povećanog opsega poslova, za radna mjesta iz Oglasa objavljenog 9.4.2015. godine, poziva kandidate na provjeru stručnog i radnog iskustva kroz test - upitnik, koja će se održati 30.4.2015. godine prema priloženom rasporedu.
 

Dokumenti

Poziv za testiranje za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, objavljen 30.03.2015.

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo branitelja, iz Oglasa objavljenog 30.03.2015. za radno mjesto poziva kandidate na pisanu provjeru.

Dokumenti

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice i privremeno povećanog opsega poslova, 9.4.2015.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (NN: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekt, 37/13, 38/13 i 01/15) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu, (NN br: 31/15), Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice i privremeno povećanog opsega poslova, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, 30.3.2015.
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (NN: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekt, 37/13, 38/13 i 01/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja, 23.3.2015.
Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN br. 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja za 2015. godinu KLASA: 102-01/15-0001/2, URBROJ: 522-02/1-2-15-4 od 2.3.2015. godine, Ministarstvo branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu pronaći u samom tekstu Javnog poziva.

Dokumenti

Poziv za testiranje, popis literature i opis poslova za Javni natječaj za zapošljavanje u Ministarstvu branitelja objavljen 23.02.2015.
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo branitelja, iz Javnog natječaja objavljenog 23.02.2015. (NN 20/15) za radno mjesto:

UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
SEKTOR ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE
SLUŽBA ZA ZAŠTITU ŽRTAVA I SUDIONIKA RATA
  • viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
poziva kandidate na pisanu provjeru.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, 23.2.2015.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15) i članku 2.Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), te točki II., alineja 1. Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 114/14), Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, za radno mjesto višeg upravnog savjetnika u Upravi za pravne i stambene poslove, Sektoru za upravno-pravne poslove, Službi za zaštitu žrtava i sudionika rata.

Dokumenti

Poziv za testiranje, popis literature i opis poslova za Javni natječaj za zapošljavanje u Ministarstvu branitelja objavljen 30.12.2014.
Javni natječaj objavljen je 30.12.2014. (NN 156/14) za 2 radna mjesta : stručni suradnik u Glavnom tajništvu, Služba za proračun i financije i viši stručni savjetnik u Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji, Služba za savjetodanu pomoć.

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme poziva kandididate, čije su prijave ispunile formalne uvjete natječaja, na pisanu provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te poznavanja rada na računalu prema rasporedu u priloženom dokumentu.
Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme, 30.12.2014.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), članku 2. i članku 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu („Narodne novine broj 65/2014) te Dopuni Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu („Narodne novine broj 100/2014) i točki II., alineja 1. Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 114/14), Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Dokumenti