Prijedlog Pravilnika o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima

Ministarstvo branitelja otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Pravilnika o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima.

Pravilnik se donosi na temelju obveze iz članka 3. Zakona o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 92/14) kojim je propisano da će ministar branitelja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona donijeti pravilnik o vođenju evidencija svih zadruga i saveza, te službenu evidenciju njihovih upravitelja kojim će se propisati sadržaj, uvjeti, način i postupak prikupljanja podataka, njihovo vođenje i ažuriranje, te razmjena s drugim tijelima.

Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da putem Obrasca dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja u razdoblju od 11. rujna do 5. listopada 2014. godine na adresu e-pošte: savjetovanje@branitelji.hr.

Napominjemo da će Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i tablica s objedinjenim primjedbama/prijedlozima i obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih, biti objavljeni nakon završenog savjetovanja na web stranici Ministarstva pod linkom "Zatvorena savjetovanja".