Savjetovanja MHB-a provedena prije aplikacije e-Savjetovanja


Sukladno Zaključku Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora od 5. prosinca 2014. godine povlači se sa javne rasprave Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U vezi s gore navedenim povlači se sa javne rasprave i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.