Stambeno zbrinjavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi stambeno zbrinjavanja članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja i HRVI iz Domovinskoga rata, zaprima u postupak njihove zahtjeve za dodjelu stana i kredita te donosi u upravnom postupku konačna rješenja o pravu na dodjelu stana i stambenog kredita.