Pokop

Ukop uz vojne počasti

Smrtno stradali hrvatski branitelji iz čl. 6 stavka 1. točke a) i b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, imaju pravo na ukop uz vojne počasti.

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) u točkama a) i b) definirano je kako je smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji je:

a) poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.,
b) ubijen prilikom zatočenja u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu.

Dodatne informacije možete pronaći na Središnjem državnom portalu u temi Ukop uz vojne počasti