Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 27.12.2023. godine

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/632, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 19.5.2023. godine, KLASA: 112-01/23-01/1414, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 27.11.2023. godine i KLASA: 112-01/23-01/1414, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-04 od 12.12.2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.