Okrugli stol "Napad na Karlovac u rujnu 1993."

Napad na Karlovac uslijedio je kao odmazda nakon vojno-redarstvene operacije Medački džep i pokušaj potiskivanja hrvatskih snaga s područja Turnja i Gornjeg Mekušja, a zaustavili su ga pripadnici 13. domobranske pukovnije

Napad na Karlovac u rujnu 1993. tema je danas održanog okruglog stola u Muzeju Domovinskog rata Turanj. Skup je organiziran na inicijativu Udruge pripadnika 110. brigade ZNG/HV čime je obilježena 30. obljetnica ovog događaja.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uvodno se obratio nazočnima na Okruglom stolu.Ministar Tomo Medved je istaknuo da je iznimno važno iznositi nove činjenice i detalje radi očuvanja istine.

-Kao ministar hrvatskih branitelja ovaj okrugli stol, ali i sve slične potičem i podržavam kako bismo s jedne strane podsjetili one koji su zaboravili što se to događalo u Republici Hrvatskoj 90-ih godina, ali sve je više onih koje treba podučiti da sloboda koju danas imamo nije darovana nego je krvlju plaćena, naglasio je ministar Medved.

Dodao je da treba promatrati ovaj događaj u svjetlu briljantne i uspješne akcije Medački džep, a što se odrazilo i na Karlovac, gdje se pokazao kao i u drugim slučajevima modus operandi neprijatelja da se zbog gubitaka na vojnom polju sveti granatiranjem civilnih ciljeva.

S brojnim braniteljima koji su se danas okupili u Muzeju na Okruglom stolu nazočni su bili i saborska zastupnica Maja Grba Bujević, županica Martina Furdek Hajdin te gradonačelnik Damir Mandić.

Na Okruglom stolu je sudjelovao velik broj govornika, a širi kontekst događaja u rujnu 1993. iznio je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra dr. sc. Ante Nazor.

Treba naglasiti opće prilike koje su bile tada u Hrvatskoj, vojne naravno, s obzirom da moramo početi od operacije „Gusar“ odnosno Maslenica u siječnju 1993. godine, a i u kontekstu Medačkog džepa naravno, ali i jednu puno širu sliku. Kad gledamo odnos unutarstranački u Hrvatskoj, kad gledamo pokušaj oporbe da se svrgne predsjednik Tuđman, navodno zbog loše politike prema BiH i ono što je goruće pitanje situacija oko UNPROF-a, njegovog mandata, je li učinkovit ili nije učinkovit… I kad gledamo rujan 1993. godine, iznimno je složena situacija zbog situacije u Bosni i Hercegovini, započela je operacija „Neretva“ 12. rujna i kad gledamo rujan 1993. godine možemo reći da je to jedno od najtežih razdoblja tijekom Domovinskog rata, upravo zbog situacije da smo imali akciju Medački džep, da smo imali napade na hrvatske gradove uključujući i Karlovac, a da je u BiH opstojnost Hrvata praktički visjela o niti i da je uspjela operacija „Neretva“ Hrvati bi bili protjerani sa znatnog dijela područja na kojem su živjeli. Kad gledamo političku, vojnu situaciju, međunarodnu situaciju onda moramo sve to staviti u jedan kontekst, naglasio je Nazor prije početka okruglog stola.

Detaljniji uvid u događaje u Karlovcu dali su Josip Slaćanin, Ivan Polović, Martin Barić, Josip Tomačić,  Dubravko Halovanić, Dubravko Derk, Miroslav Rade i Katica Rubić.

Napad na Karlovac uslijedio je kao odmazda nakon akcije Medački džep i pokušaj potiskivanja hrvatskih snaga s područja Turnja i Gornjeg Mekušja zaustavili su pripadnici 13. domobranske pukovnije. Jedan od zapovjednika u 13. domobranskoj pukovniji bio je Nikola Bakale također sudionik okruglog stola.

-Odmazda za akciju Medački džep, koja je bila 9. rujna počela je u Karlovcu 11. rujna. To je bio jedan strašni pješački napad koji se dogodio na pravcu Sajveca i Mikšića, a 13. rujna je uslijedio još žešći napad. Na prostoru Sajevca, Mikšića i Turnja neprijatelj je htio spojiti svoja napredna borbena djelovanja, razbiti našu prvu crtu obrane i potisnuti naše snage s prostora Turnja i Sajevca. To se nije dogodilo. Borci 13. domobranske pukovnije dali su sve do sebe uz velike gubitke i 13. rujna imali smo četiri poginula i osam teško ranjenih. U pomoć nam je došla interventna satnija 110. brigade i u tom trenutku smo mi tu napadnu akciju prebacili u svoju korist, mogli smo izvesti i protunapad, ali za to nismo dobili odobrenje nadređenog zapovjedništva. S tim smo očuvali mostobrane na Turnju i Gornjem Mekušju što nam je bilo značajno za daljnje operacije koje su se provodile kao i za operaciju „Oluja“. Tu smo izvojevali jednu veliku pobjedu upornom borbom i velikim gubicima za naše snage, rekao je između ostalog Bakale.

Bio je to posljednji ozbiljan pokušaj tzv. Srpske vojske Krajine da osvoji Turanj i dođe do mosta na rijeci Korani. U neprijateljskom napadu na grad od 9. do 13. rujna smrtno je stradalo 11 civila i devet hrvatskih branitelja, a 10. rujna predsjednik Franjo Tuđman posjetio je Karlovac.


Izvor i fotografije: Karlovački.hr
 

Pisane vijesti