Javni natječaj za podnošenje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u Veteranskom centru

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup potpuno opremljenog dijela prizemlja poslovnog prostora Veteranskog centra - Podružnice Šibenik

Na temelju članka 6. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke Ministarstva hrvatskih branitelja KLASA: 030-01/22-01/15, URBROJ: 522-3/2-22-1 od 21. ožujka 2022. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja (dalje: Zakupodavac) objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup potpuno opremljenog dijela prizemlja poslovnog prostora Veteranskog centra - Podružnice Šibenik, na adresi Ulica Velimira Škorpika 6d u Šibeniku, ukupne površine 568,44 m². Prostor se daje u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka) za korisnike Veteranskog centra – Podružnice Šibenik. Usluge pripremanja obroka obuhvaćaju pripremanje tri (3) obroka dnevno: doručak, ručak i večera. Puni smještajni kapacitet je 142 korisnika.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 25. travnja 2022. godine do 13:00 sati.

Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Pisane ponude za zakup s potrebnim prilozima podnose se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu:
 
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
s naznakom:
„PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU – za davanje u zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ “
 

Pisane vijesti