13. Tko može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji?

Nezaposlene osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koje pravo prednosti pri zapošljavanju mogu ostvariti pod jednakim uvjetima prema sljedećem redoslijedu su:
 • dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
 • dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata
 • član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dragovoljac iz Domovinskog rata
 • hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i
 • dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.


Iznimno, osoba iz prethodno navedenih kategorija pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima može ostvariti i ako je zaposlena na poslovima koji ne odgovaraju njezinoj stručnoj spremi ili prilikom popunjavanja slobodnog radnog mjesta temeljem internog oglasa ako ispunjava sve propisane uvjete za slobodno radno mjesto.