1. Kako se zapošljava u državnoj službi?

Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, premještaja i oglasa.

Zapošljavanje u državnoj službi provodi se temeljem Zakona o državnim službenicima, provedbenih propisa za provedbu tog Zakona i Plana prijma u državnu službu. Državna tijela putem Plana prijma u državnu službu planiraju popunjavanje slobodnih radnih mjesta, koji za sva državna tijela donosi Ministarstvo uprave. Radna mjesta su predviđena Pravilnikom o unutarnjem redu koji donosi čelnik državnog tijela.

Temeljem Plana prijma za tekuću godinu, državno tijelo objavljuje javni natječaj ili oglas.