Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Poništava se Odluka o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (KLASA: 555-09/17-0001/1, URBROJ: 522-03/1-1-17-4 od 01. ožujka 2017. godine).
U svrhu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske (KLASA: 555-09/17-0001/1, URBROJ: 522-03/1-1-17-5) na internetskoj stranici Ministarstva, https://branitelji.gov.hr, koji je bio otvoren od 07. ožujka 2017. do 05. travnja 2017. godine.
Zaprimljeni zahtjevi razmatrani su na sastanku Radne skupine te je utvrđen nedovoljan broj podnesenih zahtjeva koji su u skladu s uvjetima propisanim Javnim pozivom.
Ministarstvo hrvatskih branitelja će raspisati novi Javni poziv u svrhu zaprimanja novih zahtjeva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.