Samostalni sektor za javnu nabavu, ugovaranje, planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza

  • osigurava i nadzire obavljanje poslova nabave svih roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva
  • priprema i izrađuje ugovore i okvirne sporazume iz područja javne nabave odnosno jednostavne nabave
  • kontrolira i prati izvršavanje ugovornih obveza iz svog djelokruga
  • daje stručna mišljenja na prijedloge propisa iz područja javne nabave
  • prikuplja i objedinjuje potrebe unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te sukladno njima izrađuje Plan nabave Ministarstva
  • utvrđuje i analizira potrebe Ministarstva po svim kategorijama središnje javne nabave
  • vodi evidencije o provedenim postupcima javne nabave i jednostavne nabave
  • sudjeluje u izradi i redovitom ažuriranju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 


Služba za javnu nabavu i ugovaranje

Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza