Rezultati javnog poziva za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2018. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2018. godini (KLASA: 102-02/18-03/1, URBROJ: 522-07/1-3-18-29 od 30. svibnja 2018. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje listu odobrenih zahtjeva.