Rezultati javnog poziva za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2018. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2018. godini (KLASA: 102-02/18-03/1, URBROJ: 522-07/1-3-18-70 od 30. kolovoza 2018. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje listu odobrenih zahtjeva. S obzirom na raspoloživa sredstava osigurana u Državnom proračuna za 2018. godinu, odobreno je ukupno 28 zahtjeva.