Rezultati javnog poziva za izbor referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja u 2018. godini, vezano uz provedbu mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja u 2018. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za izbor referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja u 2018. godini, vezano uz provedbu mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji namijenjenih zadrugama hrvatskih branitelja u 2018. godini (KLASA: 102-02/18-03/1, URBROJ: 522-07/1-3-18-36 od 2. srpnja 2018. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje listu odabranih Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja.