8. Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

Pomoćnik ministra Dinko Tandara
Tel: 01/2308-597
Fax: 01/2308-531
E-mail: dinko.tandara@branitelji.hr