Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu


Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini (KLASA: 564-01/18-03/7, URBROJ: 522-07/1-2-18-3 od 20. ožujka 2018. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje rezultate Javnog poziva: