Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Slika /slike/stipendiranje.jpg

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata osnovan je Odlukom Hrvatskog sabora 30. lipnja 2006. godine.

Svrha Fonda za stipendiranje je ostvarivanje prava na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI-a iz Domovinskog rata, dragovoljaca i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata. Sredstva za financiranje stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija osiguravaju se iz dijela trećine neto dobiti od ulaganja koje ostvari Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji namijenjene za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Uvjete i mjerila za ostvarivanje prava na stipendiju propisuje ministar znanosti i obrazovanja uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja. 

Adresa:
Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb

Kontakti:
Telefon: 01/3657-953
Fax: 01/3657-952
e-mail: stipendije@branitelji.hr